تسمه خودرویی

تسمه های خودرویی

توضیحی برای تسمه های خودرویی

 • تسمه ‌های V شکل خودرو که به صورت قالبی تولید می‌‌شوند و معمولان به شکل دنده‌ای یا منجید دار می‌‌باشد،در برابر حرارت و روغن مقاوم بوده و ضد الکتریسیته ساکن هستند.به دلیل مقاومت آنها در برابر تغییرات طولی ، کارکرد چند تسمه در کنار هم امکان پذیر است. این تسمه‌ها به علت انعطاف بالا، نشست مناسب در شیار فولی و ایجاد حرارت کمتر در هنگام کار ،طول عمر مفید زیادی دارند.

  Raw Edge Cogged Belts

   

  Features
  • Highly flexible and thus suitable for conditions requiring high flexibility and a small pulley diameter
  • Assures uniform performance over the entire belt length for the entire belt life. Excellent in resistance against heat, oil and wear
  • Resistant to heat, oil and abrasion.
   
  Measure of section
   
  HM TypeA TypeB Type

  Raw Edge Laminated Belts

   

  Features
  • Noise reduction
  • Prevents slippage
  • Resistant to shock
  • Resistant to heat, oil and abrasion
   
   

   

   

  Measure of section
   
  TypeWidth(mm)Height(mm)Angle(? ) TypeWidth(mm)Height(mm)Angle(? )
  HM 10.7 7.5 38   B 17.0 9.5 38
  A 13.0 8.0 38